Tjänster & Service

Brandfast Sverige AB - Brandskydd & Första Hjälpen

Vi erbjuder utbildning, service och utrustning i det mesta som berör brandsäkerhet och första hjälpen till företag och privatpersoner.

ID06 Kompetensdatabas

ID06 Kompetensdatabas

Behöver du registrera din utbildning i ID06?
Få alla dina utbildningar på ett kort!
Läs hur du gör här!

Läs mer...

Service av brandsläckare

Service av brandsläckare

All brandutrustning behöver underhållas och kontrolleras regelbundet.
Många åtgärder kan du utföra själv, medan andra kräver utbildad och certifierad personal. Vi kan hjälpa dig att komma igång med egenkontroll men även med årlig sevice enligt svensk standard SS3656.
Att ha kontrollerad och fungerande utrustning är ett krav både i arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor.

Läs mer...