Brandkurser

En brand förstör inte bara lokaler och egendom utan riskerar liv, hälsa och kan ödelägga en hel verksamhet. 

Olyckor kan till stor del förebyggas, men när de väl inträffar är det av största vikt att veta hur man bör agera.
En viktig förutsättning för en trygg och säker arbetsmiljö är att alla, oavsett befattning, har grundläggande kunskaper om skydd mot brand, larmrutiner och utrymning. Det är därför en enormt viktig investering att utbilda sin personal i grundläggande brandskydd.

Våra kurser innehåller teori och praktik, för att ge deltagaren förståelse i hur man förebygger en brand och hur man agerar om olyckan är framme.

  

Våra kurser och utbildningar

 

 

Anläggningsskötare Brandlarm

Anläggningsskötare Brandlarm

Har ni brandlarm i er verksamhet?
Lokaler med automatiskt brandlarm ska ha två stycken utsedda anläggningsskötare.
Med utbildningen anläggningsskötare brandlarm får du de kunskaper som behöva för att ansvara och sköta om ett brandlarm.
Utbildningen följer Svenska brandskyddsföreningens regler för brandlarmanläggning SBF 110:7.

 

Läs mer...

Föreståndare brandfarlig vara

Föreståndare brandfarlig vara

En utbildning för dig som ska kunna arbeta som föreståndare för brandfarlig vara inom verksamhet som restaurang, skolor, bensinstationer, försäljningsställen, mindre verkstäder mm.
Kursens är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer...

Brandkurs Hotell

Brandkurs Hotell

På ett hotell vill du sova säkert!
Tyvärr brinner det på hotell flera gånger varje vecka vilket kan innebära stora konsekvenser.
På denna kurs får du som jobbar på hotell eller konferensanläggning kunskaper i att förebygga bränder.

Läs mer...

Brandkurs Förskola

Brandkurs Förskola

Bränder på förskolar inträffar tyvärr allt för ofta.
På denna utbildning lär du dig att förebygga brand men även hur man agerar om det inträffar en brand på din förskola.

 

Läs mer...

Utrymningsledare

Utrymningsledare

Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats? På denna kurs får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll.
Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler.

 

Läs mer...

Grundläggande brandskydd

Grundläggande brandskydd

Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Den totala kostnaden uppgår till 4,5 miljarder kronor. Ca 100 personer dör varje år i bränder. Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder.

Läs mer...

Utrymningsövning

Utrymningsövning

När testade ni att utrymma er lokal senast?

Vi kan erbjuda er verksamhet hjälp med att planera, genomföra och utvärdera en utrymningsövning i syfte att kontrollera att era interna rutiner fungerar.

 

Läs mer...


 

  

109

Heta Arbeten

För alla arbeten med verktyg som alstrar värme eller gnistor,
så behöver du certifikat i heta arbeten.
På denna kurs kan du bli tillståndsansvarig, brandvakt och hetarbetare.

 

 


 

Egenkontroll

 Brandskyddsansvarig/Brandskyddskontrollant


Vi utbildar era brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter och ger dem en förståelse för vad dessa roller innebär. Syftet med kursen är att ge dem de verktyg som behövs för att genomföra uppgifter och kontroller.